Werkwijze van Energiefixers071

Podcast

In deze podcast vertellen huurders, fixers en samenwerkingspartners over klusronde 1 in Leiden Zuidwest. Hun verhalen geven zicht op wat er gedaan is en wat er nodig is om een buurtactie te ontwikkelen en uit te voeren.

Woord en beeld

In deze infographic is de ontwikkeling en de uitvoering van klusronde 1 in beeld gebracht.

In deze infographic is de ontwikkeling en de uitvoering van klusronde 2 in beeld gebracht.

In deze praatplaat worden tips gegeven voor een gezond binnenklimaat om zo schimmel te voorkomen c.q. te verwijderen.

Veelgestelde vragen

voor huurders

 • Brengen kleine energie besparende maatregelen aan;
 • Geven advies over het beperken van energieverbruik en het lezen van een energiecontract;
 • Geven informatie over andere hulpbronnen in de wijk of stad als dit nodig is, bijvoorbeeld de energiehelpdesk voor migranten, het inloopspreekuur van Incluzio, de Buurtontmoetingsplek (BOP) van BuZz.

Het projectteam maakt een plan voor een buurtactie in samenwerking met een woningbouwcorporatie en wijkorganisaties die al in de wijk aanwezig zijn. Dit kan een buurtvereniging zijn of partners die actief zijn in het sociaal domein.  Op grond van het gezamenlijke plan komen de vrijwilligers van Energiefixers071 in actie. 

Om de buurtbewoners te bereiken en te motiveren voor een afspraak bellen zij (meerdere keren) aan. De klusbezoeken worden uitgevoerd door een divers team van Energiefixers. Meertalig en deskundig als het gaat om het toepassen van kleinschalige energiebesparende maatregelen.

 De resultaten van de klasbezoeken worden teruggekoppeld aan de woningbouwcorporatie en de samenwerkingspartners in de wijk.

 • De vrijwilligers van Energiefixers071 kunnen u kort een aantal zaken uitleggen tijdens een klusbezoek.
 • Als er meer tijd nodig is verwijzen zij u naar organisaties in de wijk die gericht advies en hulp kunnen bieden bij bijvoorbeeld het aanvragen van een energiezuinige koelkast.
 • Leids Steunloket Migranten heeft een meertalige Energiehelpdesk: leidssteunloket.nl.

 

Op de volgende websites is goede informatie te vinden:

voor fixers

Om een project met Energiefixers071 te doen neemt u contact op met het projectteam:  info@energiefixers071.nl.

Een actie van Energiefixers071 start bij een woningcorporatie die een aantal sociale huurwoningen aanwijst om aan de slag te gaan.

Verder is het nodig om een aantal relevantie sleutelfiguren in de wijk bij het ontwikkelen van het projectplan te betrekken. Dit kan een wijkambassadeur zijn of een andere sleutelfiguur die ervaring heeft met het toepassen van kleine besparende maatregelen in sociale huurwoningen.

 • Aanbrengen van kleine energie besparende maatregelen;
 • Advies over het beperken van energieverbruik & lezen van energiecontract;
 • Informatie over andere hulpbronnen in de wijk of stad als er meer nodig is.

Aanbellen, afspraken maken, bewonersbijeenkomst in de wijk of straat, klusbezoek uitvoeren en evalueren en doorverwijzen als er meer nodig is.

Het projectteam bekijkt in de wijk welke organisaties al actief zijn op het gebied van het sociale woningbouw en het ondersteunen van bewoners en kijkt welke organisaties kunnen ondersteunen bij het op gang brengen van een klusactie. Zo werken wij in Leiden Zuidwest samen met medewerkers van woningstichting Ons Doel, de Huurders Organisatie van Ons Doel (HOOD), Buzz Leiden en Incluzio. Deze organisaties leveren op verschillende manieren hun bijdrage aan het project.

Energiefixers071 werken altijd in duo’s waarbij er 1 ervaren en opgeleide Energiecoach samenwerkt met een energiecoach in opleiding.

Neem contact op met info@energiefixers071.nl.

voor partners

 • Fondsen, organisaties of gemeenten die vooraf durven te investeren in de ontwikkeling van een plan.
 • Fondsen, organisaties of gemeenten die aandacht en geld investeren in uitvoering van ons plan.
 • Gemotiveerd en actiegericht projectteam met kennis van zaken op het gebied van het toepassen van energiebesparende maatregelen, bereiken van anderstaligen, community building op het niveau van het portiek, de straat, de wijk en de hele stad.
 • Woningbouw coöperatie die bereid is mee te werken door inzet personeel en middelen, bijvoorbeeld communicatie.
 • Combineren van verschillende netwerken in de stad (Goed/wijkambassadeurs; Leids Steunloket migranten; Buzz; Incluzio; netwerk in de wijk).
 • Kleine en overzichtelijke schaal een aantal straten (200 huishoudens) in de wijk benaderen
 • Goed uit te voeren en praktische maatregelen;
  Aantrekkelijk aanbod (niet alleen 1 ledlamp, maar een stevig pakket).
 • Goede opgeleide Energiefixers.
 • Werken in kleine- en gemengde teams/ man/vrouw/meertalig/jonger (studenten) en ouder (pensionado’s).
 • Geconcentreerde klusdagen (gevoel dat je met elkaar iets goeds teweeg brengt).
 • Uitvalsbasis in de wijk, zoals een buurtontmoetingsplek;
 • Gezellige dagen ervan maken.
 • Goede beloning voor vrijwilligers.
 • Bewoners en vrijwilligers voelen urgentie van het verlagen van energierekening.

Credits website

Foto’s: Eelkje Colmjon (fixronde 1), Winand Stut (fixsronde 2), Marcel Terlouw (fixronde 3), Gerry van Bakel, team Energiefixers071.

Ontwerp website: Lisanne Gottenbos – Designwise.

Infographics: Rikki de Haas.

Podcast: Gerry van Bakel.

Tekst website:
Mazen Kara, Greet Meesters, projectteam Energiefixers071.

De website www.energiefixers071.nl valt onder de verantwoordelijkheid van het Druckerfonds.

Ga naar de inhoud